Zaposleni

Direktor škole

Snježana Stojanović

Razredna nastava

I/1 razred - Sanja Miletić Kovač
II/1 razred - Đurđica Đurić
III/1 razred - Petar Šarić
IV/1 razred - Dragica Todorčević
Kombinacija 1., 2. i 3. razred - Snežana Kraguljac

Predmetna nastava

Brankica Stojković - srpski jezik

Tamara Krstić - srpski jezik

Maja Berić- matematika

Tanja Beretić - engleski jezik (od 5. do 8. razreda)

Adrijana Bačić - engleski jezik (od 1. do 4. razreda)

Sanja Horvat - nemački jezik

Dragica Knežević - geografija i istorija

Zorica Sadžak - biologija

Miroljub Bjeletić - hemija

Mirko Đuričić - fizika / tehničko

Nemanja Žigić - fizičko v.

Aleksandar Aćimović - muzička kultura

Tina Trkulja - likovna kultura

Zlatko Jovanović - informatika i računarstv

Nikola Mašić - veronauka

Aleksandra Josić - pedagog