Kontakt

Osnovna škola „Laza Kostić“
Tode Miletića 54a
25282 Gakovo

Telefon / faks: 025 866 777
E-mail: lazakostic1@open.telekom.rs
Žiro račun: 840-517660-21

PIB: 101840325
Matični broj: 08013063